USAID Equips 14 Villages of Kilnë/Klina with Household Waste Containers

Klina, 15.decembar 2015 – Na cemeroniji dodeljivanja kontejnera za oklanjanje otpada, govorila je Perihana Ustaibo-Imeri, stručnjak USAID za upravljanje projektima. Unapredimo Kosovo zajedno – lokalno rešenje (AKT –LS) je sproveo projekat. Zajedno sa predstavnicima AKT – LS tima, g-đa Imeri-Ustaibo se susrela sa volonterima koji su učestvovali na aktivnostima čišćenja otpada u selu Dresnik, koje je organizovala opština Klina.

Multietnički B2B događaj u Gračanici

Priština, 29. Septembar 2015 - USAID Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje Program sprovoden od strane CDF-a, u saradnji sa Američkom privrednom komorom organizovala je multietnički B2B događaj u kojoj je učestvovalo 40 preduzeća uglavnom iz sektora hrane i pića. Od sastanka se čekuje da rezultira novim idejama za partnerstvo i mogućim novim ugovorima.

Skup je otvorio gospodin Artan Avdiu direktor projekta za program Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje.

Nakon toga USAID Direktor misije gospodin James Hope se obratio učesnicima objašnjavajući da je misija AKT programa da podrži konstruktivnu međuetničku komunikaciju , uključujući i saradnju između većinskih i manjinskih preduzeća. Naglašavajući učešće velikih domaćih preduzeća gospodin Hope je ohrabrio kompanije za ojačanje saradnje između njih kroz kontakate u ovom događaju kako bi doprineli proširenju njihovog poslovanja.

Osim toga gosti su se obratili gradonačelniku Gračanice gospodinu Vladetu Kostić , generalni sekretar Upravnog odbora - Američka privredna komora gospodin Ardi Shita, komora Kosova predsednika komore (PKK) Safet Gerxhaliu.

Preduzeća koji su članovi AmCham- a i koji su učestvovali u ovom B2B bili su: Meridian Corporation , Devolli Corporation , Emona Group, Delfin , Oaza, Toscana & oksa Group i prince Coffee House.

USAID je danas potpisao partnerski ugovor sa organizacijama civilnog društva

 

Priština, 30. septembar Danas je agencija za međunarodni razvoj, sjedinjenih američkih država, kroz program Unapredimo Kosovo Zajedno-Lokalno rešenje, potpisala ugovor sa jedanest (11) organizacija civilnog društva.  Ove organizacije, sa sedištem na Kosovu, će sprovoditi aktivnosti u cilju unapređenja komunikacije i saradnje pripadnika većinske zajednice sa pripadnicima ostalih zajednica, uključujući organizaciju multietničkih kulturnih aktivnosti, podrške efikasnijem radu lokalnih samouprava kao i pružanjem podrške poslovnim subjektima svih zajedinca obezbeđivanjem tehnicke podrške, unapređenju komunikacije, saradnje i učesća omladine i žena.

Aktivnosti će se sprovoditi na teritorijama 16 partnerskih opština: Gračanica, Klokot, Parteš, Ranilug, Novo Brdo, Štrpce, Obilić Gnjilane, Istok, Klina,Peć, Vučitrn, Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok and Zvečan.

Ugovori su potpisani sa sledećim organizacijama civilnog društva:

 • Turistička organizacija Gračanice (TOG) – Gračanica
 • Evropski centar za pitanja manjina (ECMI) – Priština
 • TV Mreza, - Gračanica
 • Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Severna Mitrovica
 • Kosovski centar za podršku biznisima (BSCK), Priština
 • Mreža za mirovni pokret (NOPM), Kamenica
 • NGO Ćohu, Priština
 • Regionalni centar za ekologiju (REC), Priština
 • Riinvest, Priština
 • Prištinski institut za političke studije (PIPS) Priština,  i
 • Centar za društvenu afirmaciju mladih (CSAY) Ranilug

AKT - LS potpisao ugovor sa Opštinom Klokot za izgradnju višenamenskog objekta

Klokot, Avgust 06 , 2015, USAID-ov projekat Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje i Opština Klokot su potpisali sporazum za izgradnju višenamenskog objekta u Opštini Klokot. Ovaj projekat će se finansirati 83 % od AKT - LS programa , a preostalih 17 % će finansirati Opština Klokot.

Opširnije...

Potpisivanje sporazuma sa Opštinom Gračanica za izgradnju mini - fudbalskog terena i parkinga u Lapljem Selu

Gračanica, Avgust 03, 2015  USAID-ov projekat Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje i opština u Gračanici zajedno sarađuju na izgradnji infrastrukturnog projekta u ovoj opštini.

Opširnije...

AKT - LS je potpisao ugovor sa Opštinom Obilić za izgradnju dva puta u Plemetini

Obilić, 26. Jun , 2015 , USAID-ov projekat Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje zastupa direktor projekta g-din Artan Avdiju i gradonačelnik Obilića g-din Džafer Gaši potpisali su sporazum za izgradnju dva puta " Vidovdanska " i " Bratsvo i jedinstvo" u Plemetini. Ovaj projekat će biti finansiran 80.27% od AKT - LS programa a preostalih 19,73 % biće finansirano od strane opštine Obilić.

Opširnije...

AKT-LS je potpisao sporazum sa Opštinom Ranilug za obnovu i unapređenje Doma kulture

Ranilug, 26. Jun , 2015 , USAID-ov projekat Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje zastupa direktor projekta g-din Artan Avdiju i gradonačelnik Raniluga g-din Gradimir Mikić potpisali su sporazum za rekonstrukciju Doma kulture u Opštini Ranilug. Ovaj projekat će se finansirati 68,1 % od AKT - LS programa a preostalih 31,9 % biće finansirana od strane Opštine Ranilug.

Opširnije...

Preliminarni rezultati za RFA-01 i RFA-02

Obavestenje : Zelimo da obavestimo sve podnosioce zahteva za donacije, da je prva faza prekvalifikacije za  donacije: RFA-01 do 6,000 USD i za RFA-02 do 25,000 USD, zavrsena. Predstavljene liste,sadrze imena podnosioca zahteva koji nisu prekvalifikovani od strane komisije za procenu u sledeći krug izbornog procesa.

Podnosioci zahteva koji se ne nalaze na ovoj listi, prekvalifikovani su od strane komisije u drugu fazu procene projektnog zahteva. Konačna lista potencijalnih dobitnika donacije biće objavljena nakon završetka terenskih poseta korisnika i nakon završetka druge faze procene projektinih zahteva.

 

Kliknite ovde da biste videli listu.

Potpisan Memorandum o razumevanju sa opštinom Novo Brdo

Novo Brdo, 7. maj 2015. godine – Direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj na Kosovu, Džejms Houp, i gradonačelnik opštine Novo Brdo, Svetislav Ivanović, potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji treba da potvrdi partnerstvo u sprovođenju programa Unapredimo Kosovo zajedno (USAID Advancing Kosovo Together, AKT).

USAID-ov program Unepredimo Kosovo zajedno sastoji se od dve komponente – jednu komponentu (Advancing Kosovo Together – U.S.) sprovodi Kemoniks (Chemonics Int.), dok se druga komponenta zove USAID Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja (Advancing Kosovo Together – Local Solution) koju sprovodi Fond za razvoj zajednica Kosova (Community Development Fund, CDF) u partnerstvu sa sledećim nevladinim organizacijama: AKTIV, Centar za mir i toleranciju (Center for Peace and Tolerance, CPT) i Kosovo Relief Development (KRD).

USAID će do kraja 2015. godine kroz Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together – U.S.) u opštinu Novo Brdo uložiti 98,857 američkih dolara u male građevinske projekte, grantove za razvoj civilnog društva kao i grantove za razvoj biznisa, dok će kroz program Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja uložiti do 100,000 američkih dolara u građevinski projekat. Pored navedenog, USAID će kroz Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja pružiti podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i organizacijama civilnog društva.

Potpisan Memorandum o razumevanju sa opštinom Vučitrn

Vučitrn, 29. april 2015. godine – Direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj na Kosovu, Džejms Houp, i gradonačelnik opštine Vučitrn, Bajram Muljaku, potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji treba da potvrdi partnerstvo u sprovođenju programa Unapredimo Kosovo zajedno (USAID Advancing Kosovo Together, AKT).

USAID-ov program Unepredimo Kosovo zajedno sastoji se od dve komponente – jednu komponentu (Advancing Kosovo Together – U.S.) sprovodi Kemoniks (Chemonics Int.), dok se druga komponenta zove USAID Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja (Advancing Kosovo Together – Local Solution) koju sprovodi Fond za razvoj zajednica Kosova (Community Development Fund, CDF) u partnerstvu sa sledećim nevladinim organizacijama: AKTIV, Centar za mir i toleranciju (Center for Peace and Tolerance, CPT) i Kosovo Relief Development (KRD).

USAID će do kraja 2015. godine kroz Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together – U.S.) u opštinu Vučitrn uložiti 79,428 američkih dolara u male građevinske projekte, grantove za razvoj civilnog društva kao i grantove za razvoj biznisa, dok će kroz program Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja uložiti do 100,000 američkih dolara u građevinski projekat. Pored navedenog, USAID će kroz Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja pružiti podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i organizacijama civilnog društva.

Potpisan Memorandum o razumevanju sa opštinom Gračanica

Gračanica, 24. april 2015. godine – Direktor misije Američke agencije za međunarodni razvoj na Kosovu, Džejms Houp, i gradonačelnik opštine Gračanica, Vladeta Kostić, potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji treba da potvrdi partnerstvo u sprovođenju programa Unapredimo Kosovo zajedno (USAID Advancing Kosovo Together, AKT).

USAID-ov program Unepredimo Kosovo zajedno sastoji se od dve komponente – jednu komponentu (Advancing Kosovo Together – U.S.) sprovodi Kemoniks (Chemonics Int.), dok se druga komponenta zove USAID Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja (Advancing Kosovo Together – Local Solution) koju sprovodi Fond za razvoj zajednica Kosova (Community Development Fund, CDF) u partnerstvu sa sledećim nevladinim organizacijama: AKTIV, Centar za mir i toleranciju (Center for Peace and Tolerance, CPT) i Kosovo Relief Development (KRD).

USAID će do kraja 2015. godine kroz Unapredimo Kosovo zajedno (Advancing Kosovo Together – U.S.) u opštinu Gračanica uložiti 98,857 američkih dolara u male građevinske projekte, grantove za razvoj civilnog društva kao i grantove za razvoj biznisa, dok će kroz program Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja uložiti do 100,000 američkih dolara u građevinski projekat. Pored navedenog, USAID će kroz Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja pružiti podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i organizacijama civilnog društva.

Program pruža peti grantov informativni sastanak u opštini Klokot

18. mart, 2015 - Program je održao grantov Informativni sastanak u opštini Klokot sa preko 40 zainteresovanih učesnika iz poslovnog sektora i organizacija civilnog društva.

Opširnije...

Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) program je održao četvrti grantov informativni sastanak u opštini Gračanica

U sredu, 18. marta, 2015. - AKT-LS program tim USAID sastoji se od izvršnog direktora - CDF, DCOP, koordinator za poslovni razvoj na Severu su posetili opštinu u Gračanici gde su održali Informativni sastanak za potencijalne korisnike poslovnog sektora i civilnog društva organizacije ove opštine.

Opširnije...

Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) program je održao grant informativni sastank u opštini Vučitrn

17. mart, 2015. - USAID AKT-LS program je posetio opštinu u Vučitrn, gde su održali informativni sastanak za potencijalne korisnike poslovnog sektora i organizacije civilnog društva iz ove opštine.

Opširnije...

Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) program nastavlja sa Grant informativnim sastankom u severnoj Mitrovici

17. marta 2015 - Danas USAID-ov Program AKT-LS je održao svoj drugi informativni sastanak u opštini Severna Mitrovica. Mesto održavanja sastanka je (Regionalni resursni centar zajednica u severnoj Mitrovici) je popunjen sa preko 140 učesnika iz poslovnog sektora i još 50 učesnika iz organizacija civilnog društva.

Opširnije...