Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) program nastavlja sa Grant informativnim sastankom u severnoj Mitrovici

17. marta 2015 - Danas USAID-ov Program AKT-LS je održao svoj drugi informativni sastanak u opštini Severna Mitrovica. Mesto održavanja sastanka je (Regionalni resursni centar zajednica u severnoj Mitrovici) je popunjen sa preko 140 učesnika iz poslovnog sektora i još 50 učesnika iz organizacija civilnog društva.

Važno je napomenuti da tako veliki odziv potencijalnih korisnika nije se očekivalo i da su ljudi bili spremni da stoje u prostoriji, kao i u hodniku RCRC u želji da nauče što više o mogućnostima grantova.

AKT - LS tim uključujući CoP, DCOP i grant menadžer su objasnili ceo proces prijavljivanja i strukturu grantova za potencijalne korisnike kako poslovnog sektora tako i organizacije civilnog društva.

Sledeci informativni program će se održati u Vučitrnu (17 marta), Gračanici (18 marta), Klokotu (18 mart) i Štrpcu (19 marta).