Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalno rešenje (AKT-LS) program je održao grant informativni sastank u opštini Vučitrn

17. mart, 2015. - USAID AKT-LS program je posetio opštinu u Vučitrn, gde su održali informativni sastanak za potencijalne korisnike poslovnog sektora i organizacije civilnog društva iz ove opštine.

Učešće ovog informativnog sastanka je bilo zadovoljavajuće okupljanje oko 40 predstavnika iz poslovnog sektora i organizacija civilnog društva koji su bili informisani o procesu apliciranja i strukturi grantova za oba ova sektora.

Predstojeći informativni stastanak će se održati u Gračanici (18 marta), Klokotu (18. mart) i Štrpcu (19. mart).