Najčešća postavljena pitanja

P1. 

Koje su namenjene 16 opštine  koje su obuhvaćene AKT-LS programom.

O1.

Opštine koje su obuhvaćene AKT-LS programom su: Gnjilane, Gračanica, Istok, Klina, Klokot, Leposavić, Severna Mitrovica,  Peć, Novo Brdo, Obilić, Parteš, Ranilug, Štrpce, Vučitrn, Zubin Potok i Zvečan.


P2. 

Koja je visina grantova za preduzeća?

O2.

AKT-LS program je objavio dva zahteva za prijavu privrednih preduzeća,RFA – 01 za grantove do 6.000$ I RFA – 02 za grantove do 25.000 $.

Pod RFA – 01 grantovi će biti prema sledećoj vrsti organizacija:

  • Mikro i mala preduzeća i start-ups ( prema zakonu br.03 / L-031, mikro preduzeća se smatraju preduzećima koje imaju od 1 do 9 zaposlenih i malim preduzećima se smatraju bilo koja preduzeća koja imaju 10 do 49 zaposlenih ).

Pod RFA-02 grantovi će biti prema sledećoj odredjenoj vrsti organizacija:

  • Mala i srednja preduzeća (prema zakonu br.03 / L-031, malim preduzećima se smatraju preduzeća koja imaju 10 do 49 zaposlenih srednja preduzeća se smatraju bilo koja preduzeća koja imaju 50 do 249 zaposlenih).

P3. 

Ako je moja firma / organizacija registrovana u drugoj od 16 obuhvaćenih opština po AKT - LS programu, mogu li da se prijavim za grant ako su aktivnosti sprovedene u jednoj ili više pokrivenih opština?

O3.

AKT - LS program će podržati aktivnosti koje se dešavaju unutar navedenih opština, bez obzira da li sedište firme / organizacije zasnivaju se na drugim delovima Kosova.


P4. 

Da li je sufinansiranje obavezno da bi imali pravo da dobijemo grant od AKT-LS?

O4.

AKT - LS program podstiče učešće ličnog doprinosa posebno za podnosioce grantova do $ 25.000, za koje projekte želimo da vidimo udeo troškova sa minimumom od 15% od ukupne cene.


P5. 

Da li je dozvoljeno preduzećima pod vlasništvom članova Albanske zajednice, konkurisati dok oni stvaraju nova randa mesta za članove manjinskih zajednica?

O5.

Da, firma čiji su vlasnici članovi Albanske zajednice imaju pravo da konkurišu za grantove sve dok stvaraju  zaposlenje za članove manjinskih zajednica.