Unapredimo Kosovo Zajedno - Lokalno Rešenje (AKT – LS)

Program ''Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja'' (AKT-LC) je program koji finansira USAID, a sprovodi Fond za razvoj zajednica Kosova - CDF. Cilj programa je jačanje pozitivne i konstruktivne međuetničke komunikacije koja se zasniva na nalaženju zajedničkih rešenja za probleme i potrebe svih zajednica. Program ''Unapredimo Kosovo zajedno – lokalna rešenja'' će se fokusirati na nalaženje načina na koji bi se ljudi mogli spojiti kako bi razmišljali, razgovarali i komunicirali sa članovima drugih zajednica. Ovo podrazumeva bolju integraciju manjinskih i većinskih tržišta, uključujući i rad na povećanju vrednosti kako bi se pomoglo dugoročno poslovanje preduzeća, te ubrzao odgovor lokalnih vlasti na potrebe nevećinskih zajednica.

 

Program će se sastojati od tri komponente koje imaju za cilj jačanje lokalnih gradjanskih institucija i kapaciteta privatnog sektora, kao i poboljšati efikasnost podrzavanja i održivosti.

AKT - Lokalno Rešenje je program koji je predviđen za implementaciju aktivnosti i odredjenih korisnika zajednice u 16 ​​partnerskih Kosovskih opština, uključujući i opštine na severu Kosova. Od kojih su uključene šest (6) opštinskih zajednica sa srpskom većinom na jugu: Gračanici, Klokot, Novo Brdo, Parteš, Ranilug, i Štrpce; i šest (6) Albanskih vecinskih opština: Gnjilane, Istog, Klina, Obilić, Peć i Vučitrn uključujući četiri (4) opštine na severu: Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok, Zvečan.