Ekipi i Programit Avancojmë Kosovën së Bashku – Zgjidhjet Vendore takohet me Kryetarin e Komunës së Klinës

E mërkurë 14 janar, Ekipi i Programit Avancojmë Kosovën së Bashku - Zgjidhjet Vendore u takua me Kryetarin e Komunës së Klinës z.Sokol Bashota dhe Zëvendës Kryetari e kësaj Komune z. Enver Berisha ku Ekipi i AKT - LS paraqiti objektivat e saj në mënyrë ato të lidhen me prioritetet e komunës për vitin 2015.

Kryetari e informoi ekipin e AKT – LS në prioritetet e Komunës në lidhje me projektet e infrastrukturës dhe mbështetje të biznesit, si dhe gjendjen aktuale të komuniteteve në këtë Komunë. Gjithashtu Kryetari shprehu gatishmërinë e tij për të mbështetur projektet që do të forcojnë ekonominë dhe përmirësimin e infrastrukturës në Komunën e Klinës. Të dy ekipet shkëmbyen kontaktet e shefave të departamenteve të fushave përkatëse që do të jetë në gjendje për të ndihmojnë aktivitetet e AKT - LS në këtë Komunë.