USLUGE OPŠTINSKE PODRŠKE BIZNISIMA

USLUGE OPŠTINSKE PODRŠKE BIZNISIMA U USAID/AKT-LS PARTNERSKIM OPŠTINAMA NA KOSOVU
Decembar 2017

regled trenutne situacije pružanja opštinskih usluga podrške MSP koja posluju u 16 ​​partnerskih opština USAID-a / Unapredimo Kosovo zajedno - Lokalni program rešenja na Kosovu i nedostaci sa kojima se suočavaju MSP u dobijanju takvih usluga.

Istraživanje je ugovoreno od strane:
Community Development Fund – CDF

Autor:
NVO AKTIV

Objavio:
Fond za razvoj zajednice – CDF

 
Download File